دانشجویان محترم با قید فوریت تصویر کارت واکسیناسیون کرونای خود را قبل از حضور درکلاس های حضوری تحویل اساتید مربوطه  نمایید.

شرط اجازه حضور در کلاس به صورت حضوری، ارائه کارت واکسیناسیون یا ارائه تست منفی PCR به تاریخ حداکثر ۷۲ ساعت قبل از تشکیل کلاس می باشد.

لینک دریافت کارت واکسیناسیون

https://salamat.gov.ir/

معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد