مجوز راه اندازی رشته « برنامه ریزی درسی » در مقطع کارشناسی ارشد  برای واحد خرم آباد اخذ شد .

سیامک بهاروند رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان لرستان با اعلام این خبر گفت:  با پیگیری های صورت گرفته از شورای گسترش ، آمایش و برنامه ریزی و کار آفرینی دانشگاه مجوز راه اندازی  رشته  « برنامه ریزی درسی » در مقطع کارشناسی ارشد  در واحد خرم آباد اخذ و برای نیمسال اول سال تحصیلی 1401  دانشجو جذب خواهد شد.

بهاروند افزود با ایجاد این رشته جدید تعداد رشته های کارشناسی ارشد دایر در واحد خرم آباد به 43 رشته افزایش یافت.